Sponsorar

Gå inn på  linkane nedanfor så får du meir informasjon om sponsorane til Team Gla’laks:

Lingalaks

Eide Fjordbruk

Front Marine

Salmon Group

Sekkingstad

Bravo Seafood

Hardanger Fiskeforedling

Bømlo Brønnbåtservice

Norway Royal Salmon